Náčrt

NáčrtNáčrt

Nekonečný páslučka

Náčrt

Pás s koncovkami

Prednosti zdvíhacích pásov
a slučiek.

* Bezpecnosť prevedením podľa normy CSN 270147, DIN 61360, prip.CSN ISO 7593, ÖNORM M 9605 časť 3 a priebežných kontrol akosti.
* Prevedenie zodpovedá európskemu technickému predpisu 89/392/EWG.
*Vysoká nosnosť pri nepatrnej vlastnej hmotnosti -používa sa 100% polyester PES/ .
* Obvzvlasť vhodné na zdvíhanie chúulostivých bremien -široké uloženie a vzhľadom k pružnosti tkaniny vysoká absorbcia nárazu.
* Optimálne manipulácie -žiadne nebezpečenstvoi poranenia, žiadna ztuhlosť mrazom.
* Vhodné aj pre bremená s drsným povrchom a ostrými hranami /povrchová úprava pásu PVC nebo polyurethánom/ .
* Výborné dielektrické { izolačné ) vlastnosti.
* Dobra odolnost proti chemikaliim.
* Nehrdzavejú a nehnijú.
* Nosnosť je farevne rozlíšená podla príslušných európskych noriem. Dodatočne je votkaný prúzok nosnosti, ktorý označuje maximálne prípustné priame zataženie

Fyzikálne vlastnosti
Mechanicke vlastnosti


Absorpce vlhkosti pri 20°C
Specificka vaha
Bod taveni

polyester
0,4%
1,38
260°C

polyamid
4%
1,14
218°C 245°C


Pevnost za mokra
Pomerne prodlouzeni pri pretrzeni

polyester
100%
12%

polyamid
85%
20%

Chemicke vlastnosti
Upozorneni pro nasazeni
Polyester ma velmi dobrou odolnost voči kyselinám.
Lúhy môžu polyester rozožierať. -
Odolnosť je závislá na teplote, koncentráci a dobe pôsobenia.

Dbajte na

viď pokyny pre údržbu

a skladovaniie

 

Graf Graf Graf

Graf Graf Graf


Na vrch