Bežné typy reťazí
Všetky viazacie reťaze môžu byť dodané v prevedení zvárané alebo montované so spojovacími článkami Connex alebo Unilock.
Ak robíte montáž sami, používajte iba originálne diely.
Pri závesoch ktoré v tomto typovom liste nie sú , prosíme o malý nákres formy v akom by mal byť vyhotovený.
Obvyklá tolerancia dĺžky " L" je + - 1,75 % min. + - rozteč článku.
Ak nám nie je udaná miera "L1", montujú sa spätné závesné články pri reťaziach so spätnými závesnými článkami v polovici prameňa.
I A - HS I A - P
alebo I A- X
I A - E I A - R - HS I A - B I B - B I - P
alebo I - X
I HS - HS
I A - HS - XK II VXK - HS II A - HS II A - P
alebo II A - X
II A - E
II A - S - P
alebo II A - S - X
II A - R - HS II A - HS - P
alebo II A - HS - X
II A - B II A - GH

 

III A - HS III A - P
alebo III A - X
III A - E III A - B
IV VXK - HS IV A - HS IV A - P
alebo IV A - X
IV A - E
S SK II A - S II A - LS
Údaje v objednávke :
počet kusov
hrúbka reťaze
typ reťaze
dĺžka " L " v mm
zvláštne údaje, napr. celková nosnosť, nerovnomernné rozloženie nákladu
pri viacpramenných reťazových závesov, uhol sklonu, enormné
teploty, stlačenie hran pri zdvíhaní nákladu s ostrými hranami atď.
Príklad objednávky :
4 ks reťazový záves priemer 13,0 mm
dvojpramenný so zavesovacím článkom a 2 osovými hákmi
na spodnom konci / typ ll A - H /, dĺžka L = 1 600 mm
Text objednávky :
4 Ni 13 ll A - H 1600
IV A - S IV A - LS

Na vrch